I Privacy Policy (Dutch & English Version) - Mistress Noa | Meesteres Noa

Login

Register

Login

Register

Privacy Policy (Dutch & English Version)

Dutch version (English version below)

Je kunt mijn website (www.mrs-noa.nl) anoniem raadplegen. Alleen als je je aanmeldt vraag ik naar enkele persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Ik, Mistress Noa (‘Noa Productions’) zorg ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Als klant van Mistress Noa geef je mij toestemming om jouw persoons- en/of verkeersgegevens op te laten nemen in een geautomatiseerd bestand, voor de hieronder genoemde doeleinden. Ter opslag van deze gegevens hanteer ik (Mistress Noa) een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Gegevenstypen:

Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door Mistress Noa vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

 • ten behoeve van de uitvoering van de gebruikersovereenkomsten, inhoudende het toegang bieden tot het Mistress Noa website platform alsmede ten behoeve van de uitvoering van aanverwante (affiliate) diensten;
 • et berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • in het kader van het beheer van de relatie tussen Mistress Noa en de website gebruiker;
 • beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de gebruiker zelf;
 • het uitvoeren van marktstudies en markt-en gebruikersanalyses.
Verkeersgegevens

De verwerking van verkeersgegevens door Mistress Noa vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

 • management van het Mistress Noa Platform en de mogelijkheid van gebruikersverificatie (verkeersbeheer);
 • beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de verkeersgegevens van de gebruiker zelf;
 • opsporing van fraude;
 • het kunnen doen van marktonderzoek en marketingactiviteiten, voor zover het de eigen diensten betreft.

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven verstrekt Mistress Noa geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden.

Links

De site van Mistress Noa kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Mistress Noa geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Inzage, correctie en verwijdering

Voor het verkrijgen van inzage in je persoonsgegevens en voor het corrigeren van je persoonsgegevens kan je inloggen op de website van Mistress Noa. Vanwege administratieve redenen kan het mogelijk zijn dat bepaalde gegevens niet automatisch aangepast kunnen worden.

Voor het verwijderen van je persoonsgegevens kan je een verzoek daartoe, onder vermelding van “verwijdering persoonsgegevens” en met vermelding van uw e-mailadres en telefoonnummer, per e-mail toesturen aan :
service@mrs-noa.nl.

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van Mistress Noa kan je een e-mail sturen naar onze klantenservice; service@mrs-noa.nl


 
 
English version

You can visit my website (www.mrs-noa.nl) as an anonymous visitor. Only if you choose to register yourself as a website visitor and use my website services, I ask for your basic personal information, like name and e-mail adress. This is needed to enable your personal shopping experience and to access your personal membership account. I, Mistress Noa (‘Noa Productions’) will make sure that all personal information will stay confidential at all time.

As a valued customer of my website you give me and my employees permission to use your personal information/website statistics in an automated information system (like google analytics and CRM) for the following purposes. I will only make use of secure systems that fit the nature of the information that needs to be protected.

Types of information:

Personal Information

The processing of any personal information by Mistress Noa’s website visitors is with the intention to:

 • be used for granting the user full access regarding the website of www.mrs-noa.nl, the extra digital services and related affiliate services;
 • calculate, record and facilitate subscription fees and webshop payments;
 • have financial and personal information regarding the relationship management between Mistress Noa as a service provider for the website visitor;
 • answer questions and possible complaints and provide information to website visitors, regarding the visitor himself;
 • market research and analysis of visitor behaviour on the website.
Website traffic information

The processing of any website traffic information by Mistress Noa’s website visitors is with the intention to:

 • management of the website platform (www.mrs-noa.nl) and user verification services;
 • respond to possible questions and complains – and to facilitate informations to the users, visitors, when it’s relevant for the website visitors;
 • detection and control of possible fraud;
 • do marketresearch and marketing activities, as far as it concerns Mistress Noa’s own products and services.

Unless requested by police, local authorities or other government institutions, or by the owner of the personal data himself, no personal information will be shared with – or sold to 3rd parties.

External Links

The website (www.mrs-noa.nl) and all other offered digital communications of Mistress Noa can contain links to other websites and affiliate partners. Mistress Noa has no influence on the contents and privacy policies of these 3rd party websites, and therefore can not be held responsible.

Review, correction and deletion of personal information

To review and correct your personal information, you can login to your account in the website of Mistress Noa (www.mrs-noa.nl). Due to administrative, technical security restrictions, and the overall confidential nature of some personal information, like preferences and session reports, not all information can be adjusted by the visitor himself.

To delete any personal information I, Mistress Noa have on file of you, please send me an e-mail with the subjectline ‘ removal of my personal information ‘ to: service@mrs-noa.nl , followed by your full name, e-mail and telephone nr. I will send you a confirmation e-mail before final removal takes place.

For questions about the privacy policy, you can contact our customer service: service@mrs-noa.nl